Dziennik nr 166 2008

 

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

z dnia 30 września 2008 r.

Nr 166

 

TREŚĆ
Poz.:


UCHWAŁY RAD GMIN

 
2794

nr XXVI/165/08 Rady Gminy Dopiewo z dnia 23 lipca 2008 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Więckowicach

 
2795

nr XXVI/166/08 Rady Gminy Dopiewo z dnia 23 lipca 2008 r. w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w miejscowości Skórzewo rejon pomiędzy drogą gminną Dąbrowa - Skórzewo i drogą powiatową Dąbrówka - Skórzewo, część działki nr ewid. 425/8

 
2796

nr XXII/154/08 Rady Miejskiej w Sierakowie z dnia 24 lipca 2008 r. w sprawie: Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sieraków

 
2797

nr XXXIV/311/2008 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 26 sierpnia 2008 r. w sprawie: nadania nazwy ulic

 
2798

nr XXIII/155/2008 Rady Gminy Piaski z dnia 29 sierpnia 2008 r. w sprawie regulaminu zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania oraz wysokości stypendiów sportowych dla zawodników biorących udział w rozgrywkach o zasięgu ogólnopolskim w IV lidze piłki nożnej i osiągających wysokie wyniki sportowe

 
2799

nr XIX/144/08 Rady Gminy Siedlec z dnia 2 września 2008 r. w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Wójta

 


SPRAWOZDANIA

 
2800

zarządzenie nr 86/08 Burmistrza Bojanowa z dnia 20 marca 2008 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2007 rok

 
2801

sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Czajków za rok 2007

 


DECYZJA PREZESA URZEDU REGULACJI ENERGETYKI

 
2801

nr OPO-4210-53(3)/2008/230/VI/JP z dnia 16 września 2008 r. zatwierdzająca taryfę dla ciepła Zakładu Usług Komunalnych z siedzibą w Rawiczu

 


OBWIESZCZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO

 
2802

obwieszczenie z dnia 11 września 2008 Wojewody Wielkopolskiego w sprawie sprostowania błędów

 

Autor: Piotr Florek
Data utworzenia: 30.09.2008
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 20.07.2012 - 12:10