Zarządzenie nr 634/23 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 4 grudnia 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu