Zarządzenie Nr 125/15 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 20 marca 2015 r. w sprawie powołania członków Wojewódzkiej Rady do spraw Potrzeb Zdrowotnych