Obowiązek informowania o finansowaniu lub dofinansowaniu realizowanego zadania