Potwierdzenie posiadania lub utraty obywatelstwa polskiego

W tytule przelewu podaj koniecznie dane - imię i nazwisko osoby, której dotyczy opłata/wpłata.

Pamiętaj, że dowód wykonania przelewu należy wydrukować i załączyć do wniosku

Twoja płatność zostanie przekierowana do:

Urząd Miasta Poznania
Wydział Finansowy
Oddział Pozostałych Dochodów Podatkowych i Niepodatkowych
ul. Libelta 16/20 61-706 Poznań
Nr rachunku:
94 1020 4027 0000 1602 1262 0763