Polecenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 10 kwietnia 2020 r. dotyczące wsparcia domów pomocy społecznej

Treść archiwalna