Polecenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 10 marca 2020 r. dotyczące wprowadzenia zakazu odwiedzin w szpitalach

Treść archiwalna