Polecenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 11 marca 2020 r. dotyczące zamknięcia placówek dziennych pomocy społecznej

Treść archiwalna

Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID - 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374), wojewoda wielkopolski wydał w dniu 11 marca 2020 r polecenie o czasowym zawieszeniu działalności, na terenie województwa, w terminie od dnia 12 marca 2020 r. do dnia 25 marca 2020 r. w:

  • placówkach wsparcia dziennego;
  • centrach integracji społecznej;
  • klubach integracji społecznej;
  • dziennych domach i klubach seniora;
  • środowiskowych domach samopomocy;
  • warsztatach terapii zajęciowej.

Pełna treść polecenia wojewody wielkopolskiego poniżej.

Autor: Tomasz Stube
Data utworzenia: 11.03.2020
Osoba publikująca: Dawid Politowski
Data publikacji: 11.03.2020 - 20:15
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 06.10.2020 - 14:38