Polecenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 12 marca 2020 r. o czasowym ograniczeniu działalności domów pomocy społecznej

Treść archiwalna

Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374) w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2

polecam

czasowe ograniczenie działalności domów pomocy społecznej, poprzez:

  • zakaz opuszczania terenu jednostki przez mieszkańców, za wyjątkiem sytuacji zdrowotnych wymagających konsultacji medycznych,
  • zakaz odwiedzin w domach pomocy społecznej,
  • zakaz urlopowania mieszkańców,

w terminie od dnia 12 marca 2020 r. do dnia 25 marca 2020 r.

Pełna treść polecenia wojewody wielkopolskiego poniżej.

Autor: Łukasz Mikołajczyk
Data utworzenia: 12.03.2020
Osoba publikująca: Dawid Politowski
Data publikacji: 12.03.2020 - 12:27
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 06.10.2020 - 14:38