Polecenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 12 marca 2020 r. o zapewnieniu pomocy osobom wymagającym wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej COVID-19

Treść archiwalna