Polecenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 25 marca 2020 r. o współpracy jednostek organizacyjnych pomocy społecznej

Treść archiwalna