Polecenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 25 marca 2020 r. w sprawie przedłużenia czasowego ograniczenia działalności placówek opiekuńczo-wychowawczych

Treść archiwalna