Polecenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 25 marca 2020 r. wojewody dotyczące zamknięcia placówek dziennych pomocy społecznej

Treść archiwalna