Polecenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 27 marca 2020 r. dotyczące zapewnienia miejsca kwarantanny - Starosta Pleszewski

Treść archiwalna