Polecenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 31 marca 2020 r. dotyczące zapewnienia miejsca kwarantanny - KWP - Szkoła Policji w Pile

Treść archiwalna