Wyniki naboru wniosków w województwie wielkopolskim - edycja 2016/2017

Informacja o zakończeniu oceny zadań złożonych w ramach programu wieloletniego pn.: Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019
Edycja 2016/2017

Wojewoda Wielkopolski zatwierdził „Listę wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania”  w ramach  „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” na rok 2017.

Autor: Sylwia Menes
Data utworzenia: 24.03.2017
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 17.11.2017 - 11:33