Konkurs "Od zależności ku samodzielności" - edycja 2021

Treść archiwalna

Minister Rodziny i Polityki Społecznej ogłasza otwarty konkurs ofert w ramach Programu Od zależności ku samodzielności i zaprasza do składania wniosków na wsparcie finansowe projektów z zakresu pomocy osobom z zaburzeniami psychicznymi.

Dotację można uzyskać na realizację działań w ramach następujących Modułów:

  • Moduł I - Wsparcie rodzin z osobą z zaburzeniami psychicznymi
  • Moduł II -Samopomoc
  • Moduł III - Umożliwianie osobom z zaburzeniami psychicznymi zdobywania kompetencji niezbędnych do samodzielnego życia
  • Moduł IV - Integracja i innowacyjność

W 2021 roku na realizację projektów przeznaczona została kwota 3 000 000 zł. 

Oferty konkursowe należy przesłać do Wydziału Polityki Społecznej właściwego Urzędu Wojewódzkiego do dnia 22 stycznia 2021 r.

Więcej informacji na temat konkursu na stronie MRiPS

Autor: Agnieszka Bieniada-Wawrzyniak
Data utworzenia: 18.12.2020
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 18.12.2020 - 11:04
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 29.09.2021 - 08:12