Kwalifikacja szkół do programu "Aktywna tablica"

Treść archiwalna

Na podstawie § 12 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 października 2020 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 –„Aktywna tablica” (Dz.U. poz. 1883), Wojewoda Wielkopolski zatwierdził listę 179 szkół, które zostaną objęte wsparciem finansowym

w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 –„Aktywna tablica”.

Autor: Beata Rokus-Stawińska
Data utworzenia: 05.11.2020
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 05.11.2020 - 15:02
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 29.09.2021 - 08:07