Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym - Edycja 2019

Treść archiwalna

Głównym celem programu jest inspirowanie i wspieranie działań służących przeciwdziałaniu i rozwiązywaniu problemu bezdomności.

„Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym” jest uzupełnieniem ustawowych obowiązków samorządów gmin dot. przeciwdziałania bezdomności. O środki z puli 6 mln zł starać się mogą organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność statutową w zakresie pomocy społecznej. 

Oferty konkursowe można składać do 7 stycznia 2019 r., do Wydziału Polityki Społecznej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu. 

Więcej informacji pod linkiem:

Autor: Anna Zawiska
Data utworzenia: 20.12.2018
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 20.12.2018 - 13:51
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 24.01.2020 - 13:55