Program "Opieka 75+" w 2019 roku

Treść archiwalna

Program „Opieka 75+” jest kontynuowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w 2019 r.

Program „Opieka 75+” adresowany jest do gmin: miejskich, wiejskich, miejsko – wiejskich do 60 tys. mieszkańców, które realizują usługi opiekuńcze samodzielnie.

Celem programu jest poprawa dostępności do usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych, dla osób w wieku 75 lat i więcej. Gminy, które przystępują do realizacji programu uzyskują finansowe wsparcie w realizacji  usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych, dla osób w wieku 75 lat i więcej, do 50% przewidywanych kosztów realizacji zadania. 

W 2019 r. program jest realizowany w rozszerzonej formie, tj.:

  • będzie skierowany nie tylko do osób samotnych w wieku 75 lat i więcej, ale także do osób pozostających w rodzinach,
  • z programu będą mogły skorzystać także te gminy, które realizują usługi opiekuńcze poprzez spółdzielnie socjalne osób prawnych, których założycielami są jednostki samorządu terytorialnego.

Więcej:

Autor: Elżbieta Kaczmarek
Data utworzenia: 18.12.2018
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 18.12.2018 - 13:53
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 12.02.2020 - 12:37