Program Osłonowy "Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie" - edycja 2019

Treść archiwalna

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłasza otwarty konkurs ofert i zaprasza do składania wniosków na realizację projektów w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”.

Na realizację tego zadania przeznaczono kwotę 3 mln zł. Projekty w ramach Programu Osłonowego mogą być realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego szczebla gminnego, powiatowego lub wojewódzkiego.   Wnioski należy nadesłać listem poleconym lub złożyć osobiście w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu w terminie do 31 grudnia 2018 r. Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na fakt, iż za wkład własny w całkowitych kosztach projektu powyżej 30%, Wnioskodawca otrzymuje 5 punktów (punkt 1.8 d formularza wniosku).

Więcej informacji oraz pliki do pobrania na stronie https://www.gov.pl/

Autor: Barbara Barczyk
Data utworzenia: 06.12.2018
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 06.12.2018 - 13:43
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 14.11.2019 - 11:32