Program Osłonowy „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie” - edycja 2021

Treść archiwalna

Minister Rodziny i Polityki Społecznej ogłasza otwarty konkurs ofert i zaprasza do składania wniosków na realizację projektów w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie" - edycja 2021.

W bieżącym roku na realizację tego zadania przeznaczono kwotę 3 000 000 zł. Projekty w ramach Programu Osłonowego mogą być realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego szczebla gminnego, powiatowego lub wojewódzkiego.  

Wnioski należy nadesłać listem poleconym lub złożyć osobiście w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu w terminie do 16 kwietnia 2021 r. Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na fakt, iż za wkład własny w całkowitych kosztach projektu powyżej 30%, Wnioskodawca otrzymuje 5 punktów (punkt 1.8 d formularza wniosku). Więcej informacji oraz pliki do pobrania na stronie https://www.gov.pl/web/rodzina/program-oslonowy-wspieranie-jednostek-sam...

Autor: Małgorzata Musiał
Data utworzenia: 01.04.2021
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 01.04.2021 - 09:36
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 29.09.2021 - 08:03