SENIOR+ dodatkowy nabór ofert

Treść archiwalna

Ruszył dodatkowy nabór ofert w programie „Senior+” edycja 2018. Wsparcie można otrzymać na tworzenie oraz funkcjonowanie placówek dla seniorów: domów i klubów „Senior+”.

Na ten cel przeznaczono 25,6 mln zł. Oferty w wersji papierowej należy przesłać listem poleconym do Wydziału Polityki Społecznej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań lub złożyć osobiście w terminie do dnia 20 marca 2018 r. (decyduje data wpływu do urzędu).
Więcej informacji pod linkiem: https://www.mpips.gov.pl/seniorzyaktywne-starzenie/program-senior/rok-20...

Autor: Agnieszka Bieniada-Wawrzyniak
Data utworzenia: 01.03.2018
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 01.03.2018 - 13:04
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 26.11.2018 - 12:04