Zarządzenie nr 212/20 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 21 maja 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Komisji egzaminacyjnej do przeprowadzania testów kwalifikacyjnych dla kierowców wykonujących przewóz drogowy