Zarządzenie Nr 501/21 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 27 września 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia zakresu kompetencji i zadań wykonywanych przez wojewodę i I wicewojewodę oraz dyrektora generalnego Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego