Zarządzenie Nr 554/2020 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 27.1.2020 r. W sprawie przyjęcia „Programu Współpracy Wojewody Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i ...

... wolontariacie” na rok 2021

*Straciło ważność

Uchylone przez: 
Zmienione przez: 
Autor: Łukasz Mikołajczyk
Data utworzenia: 27.11.2020
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 03.01.2022 - 09:08