Zarządzenie Nr 607/20 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie Zespołu doradczego do spraw Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych