Zarządzenie Nr 609/21 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 17 listopada 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia zakresu kompetencji i zadań wykonywanych przez wojewodę i I wicewojewodę oraz dyrektora generalnego ...