Zarządzenie Nr 624/21 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie programu współpracy Wojewody Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i ...

... wolontariacie na rok 2022

Uchylone przez: 
Zmienione przez: 
Data obowiązywania: 
31.12.2022
Autor: Michał Zieliński
Data utworzenia: 29.11.2021
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 29.11.2021 - 12:52
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 28.11.2022 - 12:52