Asystent rodziny – druga edycja

Treść archiwalna

W związku z rozstrzygnięciem konkursu „Asystent rodziny – druga edycja” do dnia 6 września 2012 r. jednostki samorządu terytorialnego, które zostały zakwalifikowane do otrzymania dotacji, powinny złożyć do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu – Wydział Polityki Społecznej oświadczenia o przyjęciu dotacji. Oświadczenia proszę przesłać również faksem do sekretariatu Wydziału  Polityki Społecznej na  nr 61 854 1544.

Autor: Ilona Tańska
Data utworzenia: 04.09.2012
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 22.05.2015 - 08:47