Konkurs „Wsparcie rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka”

Treść archiwalna

Minister Pracy i Polityki Społecznej ogłasza kolejny konkurs w ramach Resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2012 „Wsparcie rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka” z przeznaczeniem na wsparcie realizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.  Szczegółowe warunki konkursu dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej .
Zachęcając samorządy terytorialne szczebla powiatowego do udziału w konkursie informuję, że część B oferty należy kierować na adres grafka@poznan.uw.gov.pl

Autor: Gabriela Zülsdorff
Data utworzenia: 19.10.2012
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 22.05.2015 - 08:46