Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej – druga edycja

Treść archiwalna

W dniu 2 sierpnia 2012 r. Minister Pracy i Polityki Społecznej ogłosił drugą edycję Resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2012 – „Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej – druga edycja”.

Szczegółowe warunki drugiej edycji konkursu dostępne są na stronie internetowej MPiPS

Zachęcamy do udziału w konkursie.

Autor: Gabriela Zülsdorff
Data utworzenia: 07.08.2012
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 22.05.2015 - 08:47