Wojewoda w składzie Krajowej Rady BRD

Prezes rady ministrów Beata Szydło wyznaczyła wojewodę wielkopolskiego Zbigniewa Hoffmanna do składu Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

Krajowa Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego została  powołana w 2002 r. jako międzyresortowy organ doradczy i pomocniczy Rady Ministrów. Rada określa kierunki i koordynuje działania administracji rządowej w sprawach bezpieczeństwa ruchu drogowego: proponuje kierunki polityki państwa, opracowuje programy poprawy bezpieczeństwa na drogach, współpracuje z organizacjami społecznymi i instytucjami pozarządowymi.

Przewodniczącym KRBRD jest minister infrastruktury i budownictwa Andrzej Adamczyk, a funkcję sekretarza pełni Konrad Romik.

Autor: Tomasz Stube
Data utworzenia: 05.02.2016
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 29.02.2016 - 08:33