Zarządzanie kryzysowe, obrona cywilna, sprawy obronne

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

http://wzk.poznan.uw.gov.pl
e-mail: zk@poznan.uw.gov.pl

tel:. 61 854 99 72
fax: 61 854 99 20
p. 305, bud. C

Autor: Włodzimierz Choryński, Jolanta Sobczak
Data utworzenia: 23.10.2015
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 23.10.2015 - 09:19
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 29.08.2019 - 11:28