Zarządzenie nr 105/21 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 15 marca 2021 r. w sprawie zniesienia Zespołu do spraw kontynuacji działań związanych ze zwalczaniem COVID-19 w województwie wielkopolskim