Zarządzenie Nr 114/19 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie określenia zakresu kompetencji i zadań wykonywanych przez wojewodę, wicewojewodę oraz dyrektora generalnego Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu

Autor: Zbigniew Hoffmann
Data utworzenia: 26.03.2019
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 27.03.2019 - 07:20