Zarządzenie nr 130/22 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 23 marca 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji do szacowania zakresu i wysokości szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły ...

... szkody spowodowane przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawinę

Uchylone przez: 
Zmienione przez: 
Autor: Michał Zieliński
Data utworzenia: 23.03.2022
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 25.03.2022 - 12:07