Zarządzenie nr 137/22 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie Komisji do spraw rozpatrzenia wniosków o przyznanie pomocy finansowej uczestnikom Powstania Poznański Czerwiec ’56

Uchylone przez: 
Zmienione przez: 
Autor: Michał Zieliński
Data utworzenia: 29.03.2022
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 31.03.2022 - 07:36