Zarządzenie nr 151/22 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 5 kwietnia 2022 r. w sprawie powołania Wojewódzkiej i powiatowych komisji lekarskich do przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2022 r.