Zarządzenie nr 154/21 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 16 kwietnia 2021 r. w sprawie powierzenia Powiatowemu Inspektoratowi Nadzoru Budowlanego w Słupcy wykonywania określonych zadań Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego we Wrześni