Zarządzenie nr 161/22 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 19 kwietnia 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Zespołu do spraw realizacji projektu „Procedury bez barier” w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu