Zarządzenie nr 191/21 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie utraty mocy zarządzenia Wojewody Wielkopolskiego w sprawie powierzenia Powiatowemu Inspektoratowi Nadzoru Budowlanego w Słupcy wykonywania określonych zadań Powiatowego Inspekt