Zarządzenie nr 192/22 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie szczegółowej organizacji pracy i zadań Zespołu Doradców Wojewody