Zarządzenie nr 195/22 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 29 kwietnia 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Wojewódzkiej i powiatowych komisji lekarskich do przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2022 r.