Zarządzenie nr 204/23 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 15 maja 2023 r. w sprawie odwołania Zespołu doradczego Wojewody Wielkopolskiego do spraw Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych