Zarządzenie nr 205/23 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 15 maja 2023 r. w sprawie odwołania Zespołu do spraw opiniowania wniosków o zastosowanie ulg rozpatrywanych na podstawie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, ...

... przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych

Uchylone przez: 
Zmienione przez: 
Autor: Michał Zieliński
Data utworzenia: 15.05.2023
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 16.05.2023 - 10:38
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 16.05.2023 - 10:40