Zarządzenie nr 207/23 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 15 maja 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu Inspektoratowi Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Poznaniu