Zarządzenie nr 208/23 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 15 maja 2023 r. w sprawie Komisji konkursowej opiniującej oferty na dofinansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej w ramach ogłoszenia Wojewody Wielkopolskiego w 2023 r.