Zarządzenie nr 209/22 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie odwołania Komisji egzaminacyjnej do przeprowadzania testów kwalifikacyjnych dla kierowców wykonujących przewóz drogowy