Zarządzenie nr 212/22 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 9 maja 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Wojewódzkiej i powiatowych komisji lekarskich do przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2022 r.